Prima life | tarieven

Fysiotherapie Prima Life 2019

Prima Life Fysiotherapie heeft overeenkomsten afgesloten met de zorgverzekeraars. In al deze overeenkomsten heeft de verzekering de tarieven bepaald. Hiernaast zijn wij verplicht om onze eigen tarieven kenbaar te maken. Deze tarieven zijn alleen van toepassing indien men niet verzekerd is voor fysiotherapie

Zitting Fysiotherapie 38,50 euro
Zitting Manueel therapie 48,50 euro
Zitting oedeemtherapie 48,50 euro
Zitting kinderfysiotherapie, 48,50 euro
Lange zitting voor pat. met complexe
en/of meervoudige zorgvragen,
56,50 euro
Telefonische zitting 18,50 euro
Screening 20,00 euro
Intake en onderzoek na screening 38,50 euro
Intake en onderzoek na verwijzing 58,50 euro
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 68,50 euro
Toeslag vooruitbehandeling 17,50 euro
Inrichtingstoeslag 11,50 euro
Instructie overleg ouders van de patiënt 34,50 euro
Niet nagekomen afspraak 25,50 euro
Eenvoudige korte rapporten 40,00 euro
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten 68,50 euro
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport 37,50 euro

Psychomotorische Therapie Prima Life 2019

Psychomotorische therapie bij een vrijgevestigde psychomotorisch therapeut wordt niet altijd standaard vergoed.  Onze psychomotorische therapeut is aan gesloten bij de FVB, er zijn verzekeringen die dan wel een vergoeding hiervoor bieden. Wel zijn er vele mogelijkheden om een vergoeding aan te vragen. Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden psychomotorische therapie bij een vrijgevestigde therapeut, anderen niet. Informeer dus altijd eerst bij de ziektekostenverzekeraar naar de mogelijkheid tot vergoeding.

Verder is het nog mogelijk een vergoeding voor psychomotorische therapie binnen een vrijgevestigde praktijk te vragen via andere kanalen, zoals het welzijnsfonds van uw werkgever, de bijzondere bijstand van de sociale dienst, jeugdzorg, pleegzorg en de VGZ verzekering (consulententeams verstandelijk gehandicapten, persoonsgebonden budget).
Raadpleeg je verzekering voor verdere vragen omtrent vergoedingen voor psychomotorische therapie binnen een vrijgevestigde praktijk.
In veel gevallen is er vooraf een verwijzing nodig van de huisarts.

Voor de behandelingen PMT krijgt u van ons een nota thuis gestuurd die u dan zelf moet voldoen. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden en de reeds door u gedeclareerde zorg kunt u de nota na betaling zelf bij uw zorgverzekeraar indienen om in aanmerking te komen voor gedeeltelijke of volledige vergoeding van de gemaakte kosten.

Oriënterend gesprek van 10 minuten,  Gratis
Intake / kennismakingsgesprek 60,00 euro (incl.btw)
Sessie PMT 45 minuten, 60,00 euro (incl.btw)
Niet nagekomen afspraak 35,00 euro

Behandelingen PMT

PMT valt onder alternatieve psychologische zorg of onder alternatieve geneeswijzen. Behandelingen PMT worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Wel wordt in sommige gevallen vak therapie vergoed vanuit de aanvullende verzekering als u die heeft. De vergoeding is afhankelijk van de dekking in de aanvullende verzekering en verschilt per verzekeraar.

Verantwoording vergoeding fysiotherapie

Wij willen u erop wijzen dat u te allen tijde wettelijk zelf verantwoordelijk bent voor de vergoeding aan Prima Life van de kosten van het begeleidingstraject. Dit geldt ook voor de kosten die wij rechtstreeks in rekening brengen bij uw zorgverzekeraar. Uw recht op vergoeding door uw zorgverzekeraar is afhankelijk van uw polis-voorwaarden en reeds gedeclareerde kosten. Houdt u er bijvoorbeeld rekening mee dat bij sommige zorgverzekeraars het aantal behandelingen fysiotherapie en oefentherapie bij elkaar worden opgeteld.

Prima Life streeft er naar u zo volledig mogelijk te informeren; de gegevens van uw zorgverzekeraar zijn echter altijd leidend. Om zeker te weten welke kosten uw zorgverzekeraar vergoedt raden wij u aan uw polis te raadplegen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Absentieregeling

Wanneer u verhinderd bent voor een geplande afspraak dient u deze tenminste 24 uur van te voren af te zeggen bij de centrale administratie. Indien zonder tijdige afmelding een afspraak niet wordt nagekomen zijn wij genoodzaakt u hiervoor een bedrag van €25,50 in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.