Prima life | tarieven

Fysiotherapie Prima Life 2018

Prima Life Fysiotherapie heeft overeenkomsten afgesloten met de zorgverzekeraars. In al deze overeenkomsten heeft de verzekering de tarieven bepaald. Hiernaast zijn wij verplicht om onze eigen tarieven kenbaar te maken. Deze tarieven zijn alleen van toepassing indien men niet verzekerd is voor fysiotherapie

Zitting Fysiotherapie, 38,50 euro
Zitting Manueel therapie, 48,50 euro
Zitting oedeemtherapie, 48,50 euro
Zitting kinderfysiotherapie, 48,50 euro
Lange zitting voor pat. met complexe
en/of meervoudige zorgvragen, 56,50 euro
Telefonische zitting, 18,50 euro
Screening, 20,00 euro
Intake en onderzoek na screening, 38,50 euro
Intake en onderzoek na verwijzing, 58,50 euro
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek, 68,50 euro
Toeslag voor uitbehandeling, 17,50 euro
Inrichtingstoeslag, 11,50 euro
Instructive overleg ouders van de patient, 34,50 euro
Niet nagekomen afspraak, 25,50 euro
Eenvoudige korte rapporten, 40,00 euro
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten, 68,50 euro
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport, 37,50 euro

Psychomotorische Therapie Prima Life 2018
Voor de behandelingen PMT krijgt u van ons een nota thuis gestuurd die u dan zelf moet voldoen. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden en de reeds door u gedeclareerde zorg kunt u de nota na betaling zelf bij uw borgverzekeraar indienen om in aanmerking te komen voor gedeeltelijke of volledige vergoeding van de gemaakte kosten.

Oriënterend gesprek van 10 minuten, gratis
Intake / kennismakingsgesprek, 60,00 euro (incl.btw)
Sessie PMT 45 minuten, 60,00 euro (incl.btw)
Niet nagekomen afspraak, 35,00 euro

opmerking: het is ook mogelijk om aan de hand van een door u bepaald budget (PGB) een behandeltraject samen te stellen.

Psychomotorisch therapie ( PMT )

Psychomotorische therapie bij een vrijgevestigde psychomotorisch therapeut wordt niet altijd standaard vergoed. Wel zijn er vele mogelijkheden om een vergoeding aan te vragen. Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden psychomotorische therapie bij een vrijgevestigde therapeut, anderen niet. Informeer dus altijd eerst bij de ziektekostenverzekeraar naar de mogelijkheid tot vergoeding.
Verder is het nog mogelijk een vergoeding voor psychomotorische therapie binnen een vrijgevestigde praktijk te vragen via andere kanalen, zoals het welzijnsfonds van uw werkgever, de bijzondere bijstand van de sociale dienst, jeugdzorg, pleegzorg en de VGZ verzekering (consulententeams verstandelijk gehandicapten, persoonsgebonden budget).
Raadpleeg je verzekering voor verdere vragen omtrent vergoedingen voor psychomotorische therapie binnen een vrijgevestigde praktijk.
In veel gevallen is er vooraf een verwijzing nodig van de huisarts.

Behandelingen PMT

PMT valt onder alternatieve psychologische zorg of onder alternatieve geneeswijzen. Behandelingen PMT worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Wel wordt in sommige gevallen vak therapie vergoed vanuit de aanvullende verzekering als u die heeft. De vergoeding is afhankelijk van de dekking in de aanvullende verzekering en verschilt per verzekeraar.

Wij willen u erop wijzen dat u te allen tijde wettelijk zelf verantwoordelijk bent voor de vergoeding aan Prima Life van de kosten van het begeleidingstraject. Dit geldt ook voor de kosten die wij rechtstreeks in rekening brengen bij uw zorgverzekeraar. Uw recht op vergoeding door uw zorgverzekeraar is afhankelijk van uw polis-voorwaarden en reeds gedeclareerde kosten. Houdt u er bijvoorbeeld rekening mee dat bij sommige zorgverzekeraars het aantal behandelingen fysiotherapie en oefentherapie bij elkaar worden opgeteld.

Prima Life streeft er naar u zo volledig mogelijk te informeren; de gegevens van uw zorgverzekeraar zijn echter altijd leidend. Om zeker te weten welke kosten uw zorgverzekeraar vergoedt raden wij u aan uw polis te raadplegen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Absentieregeling

Wanneer u verhinderd bent voor een geplande afspraak dient u deze tenminste 24 uur van te voren af te zeggen bij de centrale administratie. Indien zonder tijdige afmelding een afspraak niet wordt nagekomen zijn wij genoodzaakt u hiervoor een bedrag van €35,00 in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.