Kinderfysiotherapie bij Prima life

Kinderfysiotherapie helpt uw kind goed en gezond bewegen.

Kinderfysiotherapie laat uw kind bewegen op een speelse en stimulerende manier. Het kind wordt zo op een positieve manier uitgedaagd om te bewegen en desgewenst zijn/haar grenzen te verleggen. Dit helpt uw kind om uiteindelijk te komen tot een zo optimaal mogelijk functioneren, of zo goed mogelijk te leren omgaan met de beperking.

De ouders worden actief betrokken bij de behandeling.

Wanneer is een kinderfysiotherapie gewenst?

Als er problemen zijn in de motorische ontwikkeling, of wanneer er sprake is van een lichamelijke aandoening, waarbij er moeilijkheden zijn bij het bewegen, dan kan het kind bij een kinderfysiotherapeut terecht.

Daarnaast kan er ook een relatie zijn met leermoeilijkheden, schrijfproblemen en/of gedragsproblemen. De kinderfysiotherapeut zal dit in kaart brengen en een passende, kindgerichte therapie aanbieden.

Als er een probleem gesignaleerd wordt door ouders / verzorgers, consultatiebureau, jeugdarts of leerkracht kan het kind worden verwezen naar de kinderfysiotherapeut.

Na overleg met de huisarts of specialist (kinderarts) zal deze een verwijzing meegeven voor kinderfysiotherapie. Ook is het mogelijk om rechtstreeks, zonder een verwijzing, een afspraak te maken bij de kinderfysiotherapeut.

Kinderfysiotherapie bij Prima Life

Tijdens de eerste afspraak zal het kind uitgebreid worden onderzocht en getest. Aan de hand hiervan wordt bepaald voor welke vorm van behandelen wordt gekozen. Het resultaat zal met de ouders / verzorgers worden besproken.

Het vervolgtraject kan dan als volgt zijn:

  • Er wordt een behandeldoel gesteld en daarop wordt een behandelplan gemaakt
  • Er worden adviezen en instructies gegeven
  • Als het probleem niet alleen ligt op het terrein van de kinderfysiotherapeut, zal er eerst contact opgenomen worden met de verwijzer. Na overleg met de verwijzer kan ook gekozen worden voor een interdisciplinaire begeleiding welke ook in ons kindercentrum Prima Life Junior gegeven kan worden.

Welke kinderen kunnen bij de kinderfysiotherapeut terecht?

Kinderen van 0 tot 4 jaar.

-kinderen bij wie een ziekte of aangeboren afwijking een verstoorde ontwikkeling veroorzaakt of kan veroorzaken.

-te vroeg of te licht geboren baby’s -baby’s met voedingsproblemen

-huilbaby’s gespannen kindjes, of baby’s die veel strekken

-baby’s met een afgeplat hoofdje

-jonge kinderen met een abnormale of trage motorische ontwikkeling

-jonge kinderen met een afwijkende communicatieve ontwikkeling

-asymmetrische zuigeling (voorkeurshouding)

-billenschuivers

-syndromen (Down syndroom)

-neurologische aandoeningen (spina bifida, duchenne)

Kinderen van 4 t/m 18 jaar

-kinderen bij wie een ziekte of aangeboren afwijking een verstoorde ontwikkeling veroorzaakt

-kinderen met een opvallende houding of motoriek wat zich kan uiten in:

-onhandigheid

-houterig bewegen, veel struikelen

-veel op de tenen lopen

Overbewegelijke kinderen, een aantal kenmerken:

-niet stil kunnen zitten

-slecht kunnen luisteren

-concentratieprobleem

-impulsief en chaotisch gedrag

-moeite hebben met gestelde grenzen

-moeite hebben met inslapen of onrustig slapen

Kinderen met schrijfproblemen, bijvoorbeeld:

-onduidelijk of te langzaam schrijven

-verkeerde schrijfhouding

-onvoldoende fijne motorische vaardigheden

Kinderen met psychosociale problemen zoals:

-onzekerheid, faalangst

-moeite met omgang met andere kinderen

-weinig ondernemingslust en plezier in bewegen

-kinderen die veel denken en praten en daarbij moeite hebben om tot handelen over te gaan

-kinderen met traumatische ervaring

Kinderen met psychosomatische klachten zoals:

-lichamelijke spanningsklachten

-kinderen kunnen slaapproblemen hebben of klagen over hoofdpijn, buikpijn, benauwdheid, moeheid etc. zonder dat een medische oorzaak wordt gevonden.

Kinderen met longproblemen

Syndromen (Down syndroom)

Neurologische aandoeningen (spina bifida, Duchenne)

Kinderen die geopereerd zijn

Kinderen met een blessure

Uitgelicht in specialisaties: 

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is specialist in het behandelen van baby's tot tieners waarbij er sprake is van klachten aan het houdings,- en bewegingsapparaat

Fysiotherapie op het werk? Het werkt!

Wilt u weten wat fysiotherapie kan doen voor uw bedrijf

Therapie voor je handen

Wil je weten wat fysiotherapie voor je handen kan betekenen ?