Geachte cliënt van Prima Life,

Wij hanteren momenteel, zoals u zult begrijpen, strikte hygiënische regels. Hiervoor vragen wij uw begrip en medewerking.

-Voor het fitnessen graag uw handen 20 seconden grondig wassen met zeep.

-Na het gebruik van apparaten en materialen vragen wij u deze te reinigen met alcohol.

-Wanneer u de komende tijd last heeft van de volgende symptomen, dan TELEFONISCH CONTACT opnemen met uw huisarts, voordat u de behandeling/training bij Prima Life voort zet.

*koorts

*hoesten

*kortademigheid

*keelpijn

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

team Prima Life