Prima life | Hartfalen

Mensen met hartfalen zijn beperkt in de lichamelijke en dagelijkse activiteiten. Mensen hebben minder energie om dingen te ondernemen, wanneer de ziekte ernstiger wordt. Bij voornamelijk de sociale activiteiten en lichamelijke activiteiten treden de meeste problemen op. Mensen met hartfalen komen in een soort vicieuze cirkel terecht doordat men bang is om te bewegen en pijn te voelen. Beweging zorgt voor het doorbreken van een vicieuze cirkel door het verbeteren van de fitheid en de spierkracht en het veranderen van de pijn drempel. Hierdoor krijgt men meer vertrouwen en kan men een actievere leefstijl aannemen.

De training wordt in groepsverband gevolgd. Aangezien hartfalen vele niveau’s heeft, wordt per deelnemer gekeken wat het niveau is, zodat de training hier zo goed mogelijk op aangepast kan worden. Uit onderzoek blijkt dat mensen met hartfalen baat hebben bij duur-trainingen en krachttrainingen, dus daar ligt ook de nadruk op tijdens de training.

Uitgelicht in specialisaties: 

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is specialist in het behandelen van baby's tot tieners waarbij er sprake is van klachten aan het houdings,- en bewegingsapparaat

Fysiotherapie op het werk? Het werkt!

Wilt u weten wat fysiotherapie kan doen voor uw bedrijf

Therapie voor je handen

Wil je weten wat fysiotherapie voor je handen kan betekenen ?