Prima life | Geriatriefysiotherapie

De Geriatriefysiotherapeut richt zich op verbetering en behoud van gezondheid, zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen of ouderen die het risico lopen kwetsbaar te worden met de focus op het bewegend functioneren. Ook is deze fysiotherapeut gespecialiseerd in zorg voor/bij cliënten met een chronische of langdurige aandoening.

Eigen Regie en kwetsbaarheid

Voor kwetsbare ouderen zijn welzijn en participatie de belangrijkste zaken in het leven. De geriatriefysiotherapeut werkt hieraan via het beweeggedrag en een stimuleert een gezonde leefstijl. Hierbij wordt veel aandacht geschonken aan het zelfmanagement van de cliënt. De geriatriefysiotherapeut begeleid de cliënt bij het herwinnen en het behouden van bewegingsmogelijkheden, maar bied ook begeleiding bij de achteruitgang hiervan. Ook heeft de fysiotherapeut een signalerende functie en kan een rol spelen in het benaderen van andere zorgverleners.

Ouderen met meervoudige complexe problematiek hebben vaak te maken met tal van instellingen en zorgverleners. De behandeling is vaak multidisciplinair, dit wil zeggen dat er meerdere hulpverleners met diens specialisatie(s) betrokken zijn. Denkend aan een ergotherapeut, orthopedisch instrumentmaker, wijkzorg enz. De geriatriefysiotherapeut is in dit zorgveld een van de schakels in de keten en zorgt voor een goede afstemming met andere zorgverleners.

 

Extra diensten op gebied van ouderen zorg

Naast het aanbieden van reguliere geriatriefysiotherapie zijn er ook een aantal diensten binnen Prima Life gericht op ouderen.

 • In balans (balans)
 • Otago (balans)
 • Ouderenfit
 • Valpreventie volgens Vallen Verleden Tijd (cursus)

 

De meest voorkomende klachten die de geriatrietherapeut behandeld, zijn:

 • Artrose
 • Balansproblemen
 • Fysiotherapie in combinatie met mensen met dementie
 • Herstellen van een zware operatie
 • Herstel na een beroerte (CVA)
 • Multiple Sclerose (MS)
 • Osteoporose (botontkalking)
 • Palliatieve zorg in de laatste levensfase
 • Verminderde conditie wegens inactiviteit
 • Val angst
 • Ziekte van Parkinson (aangesloten bij Parkinson Netwerk)

Desgewenst komt de geriatriefysiotherapeut bij u aan huis, als het om medische reden niet mogelijk is om naar de praktijk te komen.

Geriatriefysiotherapeuten van Prima Life

Alien Poppe, Fysiotherapeut Prima Life

Anniek Slinkman

Geriatriefysiotherapeut en handtherapeut

Aafke Jansma, Functienaam

Aafke Jansma

Geriatriefysiotherapeut
BIG-nummer: 89034010204

Uitgelicht in specialisaties: 

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is specialist in het behandelen van baby's tot tieners waarbij er sprake is van klachten aan het houdings,- en bewegingsapparaat

Fysiotherapie op het werk? Het werkt!

Wilt u weten wat fysiotherapie kan doen voor uw bedrijf

Therapie voor je handen

Wil je weten wat fysiotherapie voor je handen kan betekenen ?