Per 25 september zijn de coronamaatregelen vervallen. Wat betekent dit voor uw bezoek aan Prima Life?

  • Basisregels blijven bestaan. Blijf thuis bij klachten die passen bij Corona.
  • Het gebruik van mondkapjes wordt niet meer verplicht.
  • De 1,5 meter afstandsregel is vervallen. Wel verzoeken wij u dringend om het afstand houden nog zoveel mogelijk te respecteren. (bijvoorbeeld in onze oefenzaal)
  • Indien u bij behandelingen waarbij 1,5 meter niet geborgd kan worden wenst dat uw behandelaar een mondkapje draagt, dan kunt u dit aangeven.
  • Het kan voorkomen dat uw behandelaar er preventief voor kiest om nog een mondkapje te dragen.