Arbo en gezondheid bij Prima life

Uitval voorkomen door persoonlijke begeleiding

U bent in toenemende mate verantwoordelijk gesteld voor de gezondheid en het welzijn van uw medewerkers. Het is dan ook van groot belang dat u zelf de regie kunt voeren op het moment dat een medewerker klachten heeft, dreigt te verzuimen of reeds verzuimt. Daarnaast wilt u een effectief preventief beleid voeren waarbij de aandacht meer op gezondheid komt te liggen en minder op ziekte.

Door een combinatie van preventief beleid en een snelle aanpak bij beginnende klachten is voor u een grote winst te bereiken. Prima Life is een prima partner om dit beleid mee op te zetten en uit te voeren.

Wij bieden dienstverlening aan op 3 niveau’s:

  • Individuele behandeling/begeleiding; waarbij het voorkomen van arbeidsuitval, dan wel zo snel mogelijke adequate terugkeer naar werk centraal staat.
  • Leefstijldiensten: Via onze HealthCheck kunnen we uw medewerkers een goede gezondheidsscan aanbieden, met vervolgens individuele informatie en advies. Via een gedegen managementrapportage krijgt u daarnaast een goed beeld van risicofactoren op groepsniveau. Uiteraard hebben we vervolgmodules om de risico’s bij individuele medewerkers te verminderen.
  • Preventie: Werkgedrag, werkplekergonomie en werkorganisatie bepalen uiteraard voor een groot deel de belasting op het werk. Middels praktisch onderzoek kunnen we u een beeld geven van de situatie in uw bedrijf. Vervolgens kunnen wij uw medewerkers trainen in gezond lichaamsgebruik tijdens het werk, praktisch en zonder grote verstoringen in het werk. Daarbij kijken we tevens naar eventuele aanpassingen in werk en werkplek die van belang zijn om “gezond werken” te bevorderen.

Snelle actie bij beginnende klachten is de sleutel tot succes in het streven naar gezonde medewerkers en een lager verzuim! Neem contact op met Prima Life voor de mogelijkheden.