Prima Life | Tarieven

Fysiotherapie Prima Life 2024

Prima Life Fysiotherapie heeft overeenkomsten afgesloten met alle zorgverzekeraars. In al deze overeenkomsten heeft de verzekering de tarieven bepaald. Voor alle niet vergoede fysiotherapeutische zorg gelden onze onderstaande praktijktarieven.

Screening € 22,30
Screening intake en onderzoek € 56,60
Intake en onderzoek na verwijzing € 56,60
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 65,60
Zitting Fysiotherapie € 44,60
Zitting Manueel therapie € 55,20
Zitting Oedeemtherapie € 55,20
Zitting Geriatriefysiotherapie € 55,20
Zitting Kinderfysiotherapie € 55,20
Lange zitting voor pat. met complexe
en/of meervoudige zorgvragen,
€ 66,90
Telefonisch/ E Consult € 22,30
Rapporten € 79,50
Toeslag aan huis behandeling € 17,50
Niet nagekomen afspraak € 30,-

Verantwoording vergoeding fysiotherapie

Wij willen u erop wijzen dat u te allen tijde wettelijk zelf verantwoordelijk bent voor de vergoeding aan Prima Life van de kosten van het begeleidingstraject. Dit geldt ook voor de kosten die wij rechtstreeks in rekening brengen bij uw zorgverzekeraar. Uw recht op vergoeding door uw zorgverzekeraar is afhankelijk van uw polis-voorwaarden en reeds gedeclareerde kosten. Houdt u er bijvoorbeeld rekening mee dat bij sommige zorgverzekeraars het aantal behandelingen fysiotherapie en oefentherapie bij elkaar worden opgeteld.

Prima Life streeft er naar u zo volledig mogelijk te informeren; de gegevens van uw zorgverzekeraar zijn echter altijd leidend. Om zeker te weten welke kosten uw zorgverzekeraar vergoedt raden wij u aan uw polis te raadplegen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Absentieregeling

Wanneer u verhinderd bent voor een geplande afspraak dient u deze tenminste 24 uur van te voren af te zeggen bij de centrale administratie. Indien zonder tijdige afmelding een afspraak niet wordt nagekomen zijn wij genoodzaakt u hiervoor een bedrag van € 30,- in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.