24-3-2020 Nieuwsbrief Prima Life

In deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de laatste ontwikkelingen rondom de maatregelen die de overheid heeft genomen om de Corona uitbraak optimaal te controleren.  Opening Fitnessfaciliteiten  Sportclubs moeten nog gesloten blijven tot en met 27 april. Wij...

16-3-2020: Update Opening Prima Life

!!Mededeling!! Onze vestigingen in Meppel en Ruinen zijn gewoon geopend voor het geven van fysiotherapiebehandelingen. Wel kiezen wij er voor om alleen individuele behandelingen te geven. Zoals genoemd is de alleen de fitness is gesloten. Heeft u GEEN van de volgende...

15-3-2020: Update Corona

15-3-2020 Update Corona Fitnessleden: Naar aanleiding van de adviezen en maatregelen die de overheid zojuist kenbaar heeft gemaakt hebben wij besloten om de Fitness in Meppel en Ruinen tijdelijk (in ieder geval tot en met 6 april) te sluiten.   Fysiotherapie: de...

Het Corona virus

Het Corona Virus, hoe gaan wij hier binnen Prima Life mee om? In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Binnen Prima Life volgen wij de adviezen op die door het RIVM gegeven worden. Binnen Prima...

Hygiëneregels

Geachte cliënt van Prima Life, Wij hanteren momenteel, zoals u zult begrijpen, strikte hygiënische regels. Hiervoor vragen wij uw begrip en medewerking. -Voor het fitnessen graag uw handen 20 seconden grondig wassen met zeep. -Na het gebruik van apparaten en...